Bestill søknadssjekk

Her kan du bestille en vurdering av om garasjeprosjektet ditt krever søknad og i så fall hva slags søknad som kreves.

Sjekken koster kun 1.490 kroner og du får faktura i e-post på beløpet med 14 dager betalingsfrist. Innsending regnes som en forpliktende bestilling.

Ønsker du å sjekke selv? Se gjerne gjennom våre tips & råd for å lese mer om hvordan dette kan gjøres.

I svaret fra oss får du en oppstilling over hvilke størrelser som kan bygges, hvor på tomten det kan bygges og begrensinger i høyde og areal mv.

Er prosjektet ditt søknadspliktig følger det også med et tilbud fra oss på hele prosessen.

Vi må vite litt mer om dine drømmer og ønsker for å løse oppgaven:

1 Utbygging
2 Kontaktinfo