Denne artikkelen tar sikte på å rydde litt opp i når en garasje eller en carport er søknadspliktig, når den kan bygges uten søknad og hvordan du skal finne ut av alt dette.

Dersom du syns dette allerede høres tungt, kjedelig eller vanskelig ut kan selvsagt Garasjespesialisten finne ut av dette for deg. Bestill tjenesten søknadssjekk her!

Har du lyst til å finne ut av dette selv har vi et veldig godt tips;

Direktoratet for Byggkvalitet (DiBK) har utviklet en veiviser for å finne ut av dette. Den finner du her: https://dibk.no/verktoy-og-veivisere/bygg-uten-a-soke-garasje/#/

 Før du fortsetter å lese gjør vi oppmerksom på at Garasjespesialisten AS ikke kan holdes til ansvar for følgene av eventuelle aktiviteter som gjøres basert på informasjonen i denne artikkelen. Den er skrevet på et overordnet nivå, regelverket er omfattende og komplisert og de varierer dessuten fra eiendom til eiendom og mellom ulike kommuner.

Det er bare bestilte og betalte søknadssjekker Garasjespesialisten AS står ansvarlige for.

 Det er vanligvis en rekke informasjon som må finnes frem til for å komme gjennom veiviseren i lenken over.

De fleste kommuner har i dag karttjenester som viser mye av dette og også lenker til de ulike reglene som gjelder. Siden kommunene ikke viser disse løsningene likt finnes det dessverre ingen oppskrift som hjelper alle, vi anbefaler derfor at det søkes på kommunens nettsider.

Blant de tingene som er avgjørende å finne frem er:

 • Tomten areal (nettoareal, der tomten f eks går over en felles vei)
 • Situasjonskart for eiendommen i en målestokk for enklere måltaking
 • Reguleringsplan – for regulerte eiendommer (i et boligfelt eller nyere eiendommer)
 • Kommuneplanens arealdel – denne ligger på kommunens nettsider
 • Kommunale vedtekter – disse bør også ligge på kommunens nettsider

Disse dokumentene gir blant annet svar på:

 • Hva du kan bygge på eiendommen
 • Hvor du kan bygge på eiendommen
 • Hvor mye du kan bygge på eiendommen

Som samlet er nødvendige for å komme gjennom veiviseren, samtidig gir opplysningene deg muligheten til å tilpasse drømmen om en ny garasje til de betingelsene som gjelder. Kanskje må arealet eller plasseringen tilpasses litt for å komme helt i mål?

Myndighetene har vedtatt en viss oppmyking av regelverket for når noe er søknadspliktig:

Så langt – så greit – så gøy!

Men, betingelsene for unntatt søknadsplikt er omfattende:

 • Alle tekniske krav i Plan- og bygningsloven skal oppfylles
 • Byggverket er ikke i strid med bestemmelser i kommune- eller reguleringsplan
 • Eiendommen må være bebygd fra før
 • Tiltaket kan ikke være i strid med annet regelverk

Blant annet må byggesoner fra sjø, vei og jernbanelinjer er oppfylt

 • Byggverket kan ikke brukes til beboelse
 • Byggverket er mindre enn 50 m² BYA (bebygd areal) og BRA (bruksareal)
 • Byggverket har bare en etasje og er uten kjeller
 • Mønehøyden er maks 4,0 meter, gesimshøyden er maks 3,0 meter
 • Byggverket kan ikke ligge nærmere nabogrense enn 1,0 meter
 • Byggverket kan ikke ligge nærmere annen bygning på eiendommen enn 1,0 meter
 • Byggverket kan ikke ligge over offentlige vann- og avløpsledninger

Som du ser så er begrensningene veldig omfattende.

PS! Kommunene har en veiledningsplikt overfor innbyggerne i spørsmål om byggesaker, eventuelt kan det bestilles en forhåndskonferanse for å avklare de fleste spørsmålene som dukker opp, riktignok uforpliktende, men antagelig til god hjelp likevel.

Har du kommet frem til at garasjedrømmen krever en tillatelse fra kommunen?

Vi tilbyr selvfølgelig å ta hånd om hele denne prosessen.

Det gjør vi gjennom vårt søsterselskap Center Takst & Prosjekt AS, www.ctp.as,  som har flere ansvarlig søkere med lang erfaring og kompetanse på byggesaker over hele Norge. De har ansvarsrett som ansvarlig søker og for prosjektering av alle relevante fagområder for garasje- og boligbygninger.

De har også gode systemer for en effektiv fremdrift i byggesaken, inkludert blant annet digital nabovarsling via Altinn.

Som kunde forholder du deg selvsagt bare til din kontaktperson hos Garasjespesialisten AS frem til byggesaken er helt ferdig!

Hjelp til søknaden bestiller du enkelt her!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *