I denne artikkelen kommer vi med innspill på hvor stor en garasje bør være. De aktuelle målene som kommer frem er hentet fra Sintef Byggforsk, detaljblad nr 517.615 om carporter og små garasjer. Illustrasjonene som tydelig forklarer hensikten bak målene er utviklet av FantasyLab AS.

Etter å ha avklart hva tomten kan bebygges med (se egen artikkel om dette) er det viktig å finne ut hva garasjen skal romme.

Utover å være parkeringsplass for bilen, eller bilene, kan det være ønskelig, eller behov for, lagring av diverse gjenstander, plass nok til små reparasjoner på bilen eller en benk for å drive med ulike hobbyaktiviteter.

Illustrasjonen viser på et overordnet nivå plassbehovet i og utenfor garasjen

Minstestørrelser

Enkeltgarasje, rekkegarasjeplass og carport

Målene innvendig i en enkeltgarasje bør ikke være mindre enn 3,0 x 5,5 x 2,25 meter (LxBxH). Carporter kan være mindre enn dette der man ikke begrenses av vegger.

Dobbeltgarasje

Målene innvendig i en dobbeltgarasje bør ikke være mindre enn 5,6 x 5,5 x 2,25 meter (LxBxH)

Plassbehov

Illustrasjonen viser minimum plassbehov for å komme rundt en parkert bil
Illustrasjonen viser minimum plassbehov for å komme seg ut av en parkert bil. På førersiden angis behovet for å komme ut og inn av an en bil, på passasjersiden angis plassbehovet for å åpne døren helt. På baksiden angis plassbehovet for å åpne bagasjeluken på en ordinær stasjonsvogn.
Dersom garasjen skal brukes til små reparasjoner øker plassbehovet foran og bak bilen.

Sykkelparkering

Garasjen er selvsagt også et velegnet sted å parkere syklene, tørt og trygt som det er der inne.

Illustrasjonen under viser plassbehovet etter hvordan man tenker syklene skal stilles opp uten å påvirke tilgangen til bilen og samtidig gi mulighet for å hente ut syklene på en lettvint måte.

Rullestol

Adkomst til en parkert bil i garasje fra en rullestol krever mer plass på førersiden. Samtidig gir slik areal mulighet for god utnyttelse til andre ting, f eks oppbevaring/lagring foran førerdøren.

Våre modeller

Blant de modellene vi har utviklet har vi valgt følgende størrelser på garasjene;

Enkeltgarasjene har en grunnflate på 3,2 x 6,0 meter (19,2 m²).

Dobbeltgarasjene har en grunnflate på 6,0 x 6,0 meter (36,0 m²) eller 7,0 x 7,0 meter (49,0 m²).

Disse målene gjelder for ytterkant av reisverket i veggene, slik at de innvendige målene må trekkes fra det arealet som ytterveggene tar opp. Utvendig kledning legges utenfor disse målene.

Bruk av disse målene gir garasjer med god brukbarhet, men det er selvsagt ingenting som står i veien for å bruke andre mål.

Ønsker du et tilbud på tegninger av din garasjedrøm? Ikke nøl med å bruke «be om tilbud»-knappen. Vårt lag av tegnere står klare til å utforme dine ønsker, basert på sin solide fagkunnskap!

Vi håper uansett at denne gjennomgangen gir et litt bedre grunnlag for å komme videre med drømmen om en ny garasje!